Prístup predajcu Google

Zmeňte prístup predajcu k vášmu účtu Google Workspace

Ak váš účet Google Workspace spravuje predajca, predajca môže pristupovať k vašej správcovskej konzole Google a odosielať za vás prípady podpory.

Google odporúča povoliť predajcovi prístup k vášmu účtu. Váš predajca môže jednoduchšie vyriešiť akékoľvek problémy, ktoré by ste mohli mať so službou Google Workspace.

Zmeňte prístup svojho predajcu

Predvolene môže váš predajca pristupovať k vašej správcovskej konzole Google a odosielať za vás prípady podpory.

Poznámka: Môže trvať až 24 hodín, kým sa zmena prejaví.

  1. Vo vašej správcovskej konzole Google (na adrese admin.google.com)...

  2. Prejdite do časti Nastavenia účtu > Správa účtu.

  3. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Prístup predajcu. Ak zrušíte začiarknutie políčka, váš predajca nebude mať prístup k vašej správcovskej konzole ani vám nebude môcť odosielať prípady podpory.

  4. Kliknite na položku Uložiť zmeny.